Maseni udeo

asterix's picture

U smjesi KBr i NH4Cl maseni je udio KBr 0.4325. U tu je smjesu zatim još dodano 2.12 g KBr. U novijoj je smjesi maseni udio NH4Cl 0.325 . Izračunajte masu početne smjese i masu amonijeva klorida u smjesi. Rješenja: m(smjese)=2.84 g i m(NH4Cl)=0.325.

Meni ne ispada tačno. Ne znam da li na početnu smesu misle ono prije dodatka tih 2.12 grama KBr ili nakon dodatka tih 2.12 grama.

Evo moj pokušaj iz kojeg se ne mogu ispetljat:

m(NH4Cl)+m(KBr)=m1(smese)

w(NH4Cl)*m1(smjese)+w(KBr)*m1(smjese)=m1(smjese)

[1-w(KBr)]*m1(smjese)+w(KBr)*m1(smjese)=m1(smjese)

milicaradenkovic's picture

Evo kako sam ja dosla do mase pocetne smese

Imas kada ti je dodato 2.12 g KBr sledece

w(NH4Cl)=0.325

Posto imas na pocetku w(KBr)=0.4325 onda ti je w(NH4Cl)=1-w(KBr)=1-0.4325=0.5675

 Pa je w(NH4Cl)=m(NH4Cl)poc./m2(smese)

m2(smese)=m1(smese)+m(KBr)dodato

m2(smese)=2.12+m1(smese) m(NH4Cl)na pocetku=w(NH4Cl)*m1(smese)

w(NH4Cl)=0.5675*m1(smese)/(m1(smese)+2.12)

0.325=0.5675*m1(smese)/(m1(smese)+2.12)

0.325*m1(smese)+2.12*0.325=0.5675*m1(smese)

0.689=0.2425*m1(smese)

m1(smese)=0.689/0.2425

m1(smese)=2.84  g a za masu NH4Cl videcu da ti resim.

Pomoooc's picture

Pozz moze li mi ko pomocii ?Kako se rade kiselo bazne osobine na primjeru fenilalanina ili neke druge aminokiseline?

Molim vas hitno mi je

Chemistrylover's picture

Zdravo! :) Ja sam nova ovde i ne znam gde da postavim pitanje,nadam se da vam nece smetati ako ga ovde postavim... :) 
- Koliki je maseni procentni sastav rastvora kalijum-sulfata,ako se u 435 g rastvora ove soli nalazi 0,2 mol jona kalijuma?
  Možete li mi pomoći oko ovog zadatka,pošto se spremam za opštinsko takmičenja. Hvala unapred.Pozdrav!

Chemistrylover's picture

Može li mi neko pomoci? Molim Vas... Hitno mi je potrebna pomoć :(

rade2's picture

Poštovani, 

ja sam se tek registrovao , nikog od članova ne poznajem , ne znam pravila upotrebe sajta , pa molim da mi se javi neko ko bi može i hoće da mi da odgovore na više pitanja u vezi vode.Moje znaje po pitanju hemije je mizerno pa ako pitanja nisu interesantna za ostale članove molim da odgovore pošaljete na mejl : rade5619@gmail.com ; pitanja su:

1.-koji je zapreminski odnos vodonika i kiseonika  kada se sjedinjuju ( sagorevaju ?) i prave vodu ?

2.-ako u jednom zatvorenom sudu naprimer 1m3, imamo smešu vodonika i kiseonika i zapalimo je varnicom , da li će doći do eksplozije ili do implozije ili će prvo doći do eksplozije a onda do implozije.

3.-kolika je temperatura plamena i kolika je brzina plamena pri sagorevanju H i O  ?

4.-u jednom molu vode ( 22,4dm3 ?) koliko ima kg.H a koliko kg O.

5.-ako se molekul vode nađe u jakom električnom polju da li će se raspasti na H i O  ili će ostati stabilan bez obzira na jačinu električnog polja ?

6.-ako električno polje može razoriti molekul vode da li će ga lakše razoriti jednosmerni ili naizmenični napon  (kad je potrebno manje energije)?

7.-čuo sam da su granice eksplozivnosti smeše vodonika i vazduha : 4-96%. Ako je to tačno, ja razmišljam ovako : kad je smeša najsiromašnija  sagorevanjem vodonika potrošiće se najmanja količina kiseonika pa će se preostali kiseonik, azot i ostali gasovi , zagrejati na neku temperaturu i ako su zatvoreni u nekom sudu postići će se neki pritisak. Ako je smeša maksimalna potrošiće se sav kiseonik pa će biti manje gasova koji će se širiti ali će oslobođena energija biti veća pa će se gasovi zagrejati na višu temperaturu.Pitanje je : koji je procenat smeše vazduha i vodonika u zatvorenom sudu koji će dati najveći pritisak?!!

8.- može li se razdvojiti smeša vodonika i kiseonika a da  se ne naruši njihov odnos, možda nekim  električnim filtrom ?

9.- kako se može usporiti sagorevanje vodonika, dodavanjem vazduha ili nekako drugačije ?

10.-Da li može doći do samozapaljenja smeše H i O  i prikom pritisku ?

Eto za sada toliko.Zahvalan ću biti svakome ko nađe vremena da  mi  odgovori i tako mi pomogne da nešto probam da realizujem a da pritom ne ugrozim svoj ili tuđ život. Ja sam elektrotehničar za jaku struju a hobi mi je elektronika pa možda i ja nekome pomognem. 

Pozdrav, - svima !