Kompleksna jedinjenja

tesla8's picture

 

Pronaći tvrđenje koje opisuje razlike kompleksa [Ag(NH3)2]Cl i K[Ag(CN)2]:

  1. Oksidaciono stanje centralnih metalnih jona je isto i iznosi +1
  2. Kompleksne čestice su isto naelektrisane
  3. Koordinacioni broj oba kompleksa je isti i iznosi 2
  4. Komplekse grade isti metalni joni
  5. Za metalane jone vezana su dva liganda