hemija

bojana_petricevic's picture

molim vas potrebna mi je pomoc. sjutra imam test iz hemije i ne znam nekoliko zadataka da uradim. ako bi mogli da mi pomognete i rijesite mi zadatke. 

Ovako glase : 

1)Koliko grama etanola treba da sagori da bi nastala 22 grama ugljenik(IV) oksida.

 2)Izracunaj masu vazduha koja je potrebn za sagorijevanje 0,25 mol 1- butanol sa viskom natrijuma.

3) Izracunaj masu vazduha  koja je potrebna za sagorijevanje 0,25 mol metanola . Izracunaj sadrzaj kiseonika u vazduhu. 

Mila123's picture

Za prvi yadatak samo postavis reakciju C2H5OH+3O2 nastaje 2CO2+3H20

i postavis proporciju 46:88=X=22

X je 11,5g

46 je molarna masa etanola a 88 su dve molarne mase CO2

Mila123's picture

Za treci zadatak reakcija je 2CH3OH+3O2 nastaje 2CO2+4H20

postavis proporciju 2mol:96g=0,25mol:x x je 12g vazduha.Posto znamo da je u vazduhu 21%O2 mozes da izracunas 12g:100%=x:21% x 2,52g to je masa kiseonika u vazduhu.