Neorganska za takmičenje

Konstanta ravnoteže's picture

Iz koje neorganske hemije (po kojoj) su sastavljani zadaci za Sladićevo takmičenje, tj u kojoj mogu da nađem sve minerale i reakcije koje su mi potrebne.

Takođe do koje lekcije se uči za međuokružno.

 

Hvala unapred

Zacy's picture

I koliko je meni profesorka rekla sladic daje sta mu padne na pamet,nema odredjena knjiga ili tako nesto. Valjda to vazi i za drugu godinu

Konstanta ravnoteže's picture

Pih... pa nemoj tako... 
Sladićeva su takmičenja dosta komplikovana i sve to ( nije ni fora da da nešto što će svi moći da urade), pa se nekad čini kao da zadatak nije primeren srednjškolskom gradivu. Svi su zadaci primereni, samo se treba lepo povezivati, a gradivo je najviše iz opšte hemije, Rozalije Horvat, a dosta ti može pomoći i logosova opšta hemija za prvu godinu :)

mirza salkić's picture

Elektrolizom vode(kojoj je dodano nešto sulfatne kiseline da se pospješi dovođenje struje) nastaje kisik i vodik.Kolika je izdvojena masa i zapremina gasa vodika pri proticanju struje 0,15A u toku 3 h?Temperatura je 250C a pritisak 1 bar.Koliko se pri tome izdvoji kisika?

 

2H2O→2H2+O2(reakcija elektrolize)

A:O2-→O+2e- ‚Z=2

K:2H + 2e→H20  ‚Z=2

I=0,15A

t=3h

T=250C=25+273,15K=298,15K

p=1 bar=105Pa→100KPa


m,V(O2,H2)=?

Q=It=0,15A*3h=0,45Ah

Q=nZF,treba nam n(H2) odavde da bi našli stehiometrijski odnos Oi H2

n=Q/ZF→0,45Ah/2*26,8Ah/mol→n=0,0084 mola H

n=m/M→m(H2)=n*M→0,0084mola*2g/mol→m(H2)=0,0168g

Koristimo jednačinu idealnog gasnog stanja da odredimo zapreminu H:

pV=nRT→V(H2)=nRT/p→0,0084mola * 8,314Kpa*l/molK * 298,15K/100KPa

V(H2)=0,208l     

Iz reakcije elektrolize vode vidimo da je odnos koeficjenata   H2 i O2 sledeći:

n(H2):n(O2)=2:1 ,vanjski s vanjskim unutrašnji s unutrašnjim i dobijemo:2n(O2)=n(H2),pa tako možemo dobit n(O2) da izračunamo m(O2):

n(O2)=n(H2)/2→0,0084mola/2→n=0,0042mola O2 pa je m=n*M→0,0042mola*32g/mol→m(O2)=0,1344g    

pV=nRT→V=nRT/p→0,0042mola * 8,314KPa*l/mol*K * 298,15K/100KPa→V(O2)=0,104l