Određivanje formule jedinjenja

asterix's picture

Nepotpuna formula nepoznatog gasa je CF2X2. Odredi koji je element X i napiši formulu jedinjenja ako je gustina plina 3.78 puta veća od gustine kisika koja iznosi 1,29 g/L. 

R: M=120.96 g/mol

ima li tko ideju? 

mirza salkić's picture

3,78=X/1,29g/l------>X=4,8762 g/l plina

p--------------------M

4,8762g/l---------12+19*2+2*X g/mol

1,29g/l---------------16*2 g/mol


156.0384=1,29(50+2X)

156.0384=64.5+2.58X

2.58X=91.5384

X=35.48 g/mol što odgovara molarnoj masi hlora,samim tim formula jedinjenja je CF2Cl2 i to odgovara molekulskoj formuli freona-12,sad ti je lako sabrat molarne mase elemenata i dobit molarnu masu jedinjenja:12+19*2+35.48*2 i baš se dobije tačno kako piše u rezultatu:120.96 g/mol

asterix's picture

a po kojoj to formuli?

 

mirza salkić's picture

nisu hemija samo formule,većina zadataka je preko proporcije,radi razmišljanja daju takve zadatke ,a ako pitaš kako sam dobio 120,96,to je zbir relativnih atomsih masa,nadam se da to znaš.Nećeš uvijek samo uvrsti u formulu i izračunaj,nego daju ti proporcijom da radiš,evo npr:ako je u 100 g vode rastvoreno 60 g soli,koliko će soli biti rastvoreno u  10 mg vode,klasična logika