RASTVORI

nolenk's picture

Koliko grama magnezijum-oksida je potrebno u reakciji sa 100cm3 0,7 mol/dm3 rastvora H2SO4 da bi se dobila kisela so?

Ako iko zna bio bih zahvalan.

nedelja's picture

jel imas konacno resenje??