Redoks titracije

prirodnjak's picture

Legura koja sadrzi antimon rastvorena je u koncentrovanoj sumpornoj kiselini. nastali Sb5+ jon je redukovan do Sb3+pomocu gasovitog SO2. Rastvor je nakon udaljavanja viska SO2 istitrovan standardni rastvorom KBrOkoncentracije 0,01670 mol/dm3 pri cemu je utroseno 21,30 cmrastvora. Ako je odvaga legure iznosila 1,1600g izracunati sadrzaj Sb u leguri u procentima. Napisati jednacine hemijske reakcije.

Unapred zahvalna na pomoci.

milicaradenkovic's picture

Da li imas resenje zadatka?