Takmicenje pitanje

igorvasic's picture

Koliko kWh elektricne energije je potrebno za dobijanje 1 kg aluminijuma iz istopljene smese koja sadrzi Al3+ ako je napon 2.5 V.

Zacy's picture

7.45 kWh?

igorvasic's picture

DA, moze postupak?

Zacy's picture

Ovako, postoji formula za kolicinu naelektrisanja koja je potrebna da bi se odredjeni broj molova jona pretvorio u atome

Q=a*n*96500kulona(faradejeva konstanta)

a predstavlja naelektrisanje jona, n je broj molova

I onda A=Q*U, i onda broj koji dobijes u dzulima pretvoris i kWh tako sto podelis sa 3600*10³

igorvasic's picture

Hvala mnogo.