Stehiometrija

Leka1's picture

U reakciji 2,61g oksida nepoznatog metala sa viskom bromovodonicne kiseline dobijeno je 6,45g bromida tog metala i 4,8g broma. Odredite formulu nepoznatog oksida.

Resenje: MnO2.

mirza salkić's picture

mirza salkić's picture

file:///C:/Users/Korisnik/Desktop/IMG_20170413_192728.jpg

Leka1's picture

Nece da otvori sliku

mirza salkić's picture

joooj

mirza salkić's picture

XO+HBr------>XBr+Br2+H2O

Kad se izjednači bit će:

XO2+4HBr------->XBr2+Br2+2H2O

Pa proporcija:

XO2------------------Br2

2,61---------------->4,8

X+32--------------->80*2


X=55 što odgovara relativnoj atomskoj masi mangana (Mn) što znači da je u pitanju piroluzit(MnO2)

Potpuna reakcija glasi:

MnO2+4HBr----------->MnBr2+Br2+2H2O