Hemijska ravnoteza

Leka1's picture

Smesa 1,6 molova vodonika i 1,0 molova joda (pare) je zagrevana na 850C do uspostavljanja ravnoteze. Pri tome se izdvojilo 12,6 kJ toplote. Izracunati vrednost konstante ravnoteze H2+I2=2HI na ovoj temperaturi, ako toplota nastajanja HI, pri ovim uslovima, iznosi 7,0 kJ/mol.

 

R:46,3

milicaradenkovic's picture

q=n*dH

n=q/dH=12.6/7=1.8 mol

H2+I2-------------------->2HI

K=(n(HI))rav.2/(n(H2))rav.*(n(I2))rav.

n(HI)rav.=1.8 mol, n(H2)rav.=n(H2)poc.-n(HI)rav./2, n(I2)rav.=n(I2)poc.-n(HI)rav./2

K=(1.8)2/(1.6-(1.8/2))*(1-(1.8/2))=46.3