Gvozdje po zimmerman reinhartu

Ljupka Lovrić's picture

Za analizu se odmeri 0,1552g FeCl3, doda se 4,2ml 0,125M rastvora SnCl2. Ovaj rastvor se titrira u kiseloj sredini pomocu 0,01M KMnO4. Tokom titracije se trosi vise rastvora KMnO4 nego sto odgovara sadrzaju FeCl3. Izracunati koliko se ml KMnOtrosi u ovoj titraciji  i koliko je ml KMnOvise utroseno.
Resenje: 21ml treba, a visak je 1,9ml

Nervozni postar2's picture

 

Ovamo se desavaju 2 reakcije.Prvo Fe+3 reaguje sa SnCl2 po reakciji 2FeCl3+SnCl2-->2FeCl2+ SnCl4 .Iz ove reakcije se vidi da reaguje sva kolicina Fe+3 jona i prelazi u fero jon ali i da u visku imas 0.0000475 mol Sn+2 jona.Sn+2 moze da reaguje sa KMnO4 po reakciji 5Sn+2 + 2MnO4- + 16H+-->5 Sn+4 + 2Mn+2 + 8H2O.iz reakcije vidis da se trosi 0.000019 mol sto odgovara 1.9 ml koji se trosi vise.Takodje sa permanganatom reaguje i fero jon i trosi0.000191 mol permanganata.I sabiranjem broja molova sa prethodnim dobijas da se ukupno trosi 21 ml

Ljupka Lovrić's picture

Hvala puno :)