Natrijum-nitrit

Aruwenna's picture

Koliko je grama natrijum-nitrita, NaNO2, potrebno sjediniti sa amonijum-hloridom da bi se dobio 1 dm3 azota?

milicaradenkovic's picture

NaNO2+NH4Cl

V=1 dm3 azota

n(N2)=V(azota)/Vm=1/22.4=0.0446 mol posto u molekulu azota ima dva atoma azota onda su molovi NaNO2

n(NaNO2)=n(N2)/2=0.0446/2=0.0223 mol

m(NaNO2)=n(NaNO2)*Mr=0.0223*69=1.5387 g

mirza salkić's picture

reakcija ide:NaNO2+NH4Cl-------►NaCl+N2+2H2O

Dino98's picture

NaNO2 + NH4Cl ----> NaCl + N2 + 2H2O

n(NaNO2) : n(N2) = 1:1

n(NaNO2) = n(N2)

m(NaNO2)/M (NaNO2) = n (N2);       n(N2) = 1L/22,4L; n(N2) = 0,04 mol

m(NaNO2) = 0,04 mol * 69 g/mol

m(NaNO2) = 2,76 g
 

Pozdrav

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da ti resenje nije tacno jer kad dobijes molove azota onda imas u NaNO2 jedan atom azota a kod N2 imas dva atoma azota i onda imas n(NaNO2)=n(N2)/2=0.04/2=0.02 mol

m(NaNO2)=n(NaNO2)*Mr=0.02*69=1.38 g.