pH

Danijelaaa's picture

Kolko grama sulfatne kiseline sadrzi 150cm3 rastvora, cija je pH vrednost 1, stepen jonizacije sulfatne kiseline 65%? Hvala unapred!

Dino98's picture

V=150 cm3 = 150 mL = 0,150L

pH= 1

alfa =65%=0,65

----------------------------------

m(H2SO4) = ?

H2SO4----------------------> 2H+ + SO42-

Ako je pH=1 to znači da je c(H+) = 10-1 mol/L

cj=c*alfa*Z

c (H2SO4) = cj/alfa
c= 10-1mol/L/0,65 ; c= 0,15 mol/L

c=n/V ; n= c*V n=0,0225 mol

m (H2SO4) = M * n ; m= 2,21 g
Ako griješim ispravite me..
Pozdrav