Rastvori

Sunshine123's picture

Za neutralizaciju 100 g rastvora HNO3 utrošeno je 30 cm3 15%-nog rastvora NaOH gustine 1,15 g/cm3. Izračunati maseni udio (u %) nitratne kiseline u rastvoru.

Može li neko da uradi? Nemam rješenje, uradila sam, nisam sigurna da li je tačno.
 

milicaradenkovic's picture

HNO3+NaOH------------------>NaNO3+H2O

n(baze)=ms/Mr=mr*w/Mr=ro*V*w/Mr=1.15*30*0.15/40=0.129 mol

n(kiseline)=n(baze)=0.129 mol

m(kiseline)=n(kiseline)*Mr=0.129*63=8.127 g

w(kiseline)=m(kiseline)/Mr=8.127/100=0.08127=8.127 %

Sunshine123's picture

E super, ja sam dobila 8,15%, ali to je to. Hvala puno!