pH

ilovechemistry's picture

0,1 M vodenog rastvora___________ će imati pH=7,0 na 25,0 °C.

a) NaOCl

b) KCl

c) NH4Cl

d) Ca(CH3COO)2

e) KCl i NH4Cl

Kako se najjednostavnije može uraditi ovo? 
Hvalaa :)

alexa996's picture

Hipohlorit i acetat hidrolizuju bazno (soli slabih kiselina), dok amonijum hidrolizuje kiselo (so slabe baze). Jedino so pod b sadrži jone koji praktično ne hidrolizuju.

ilovechemistry's picture

Npr. u sličnom zadatku 0,1 M rastvora _____ ima pH=7,0.
a)Na2S

b)KF

c)NaNO3

d)NH4Cl

e)NaF

Ovdje bi odgovor bio NaNO3?

alexa996's picture

Tačno.