kompleksne soli

borkan.12's picture

Ako neko moze da mi pomogne,

kakvi su elektroliti kompleksne soli, da li hidrolizuju i ako hidrolizuju kako bi to izgledalo.

Hvala unapred. 

alexa996's picture

Ako posmatramo kompleksnu so kao jedinjenje koje sadrži kompleksan katjon i kompleksan anjon, onda hidroliza u stvari zavisi od toga koliko su ti joni stabilni. Ako hidrolizu posmatramo kao protolitičku reakciju u kojoj učestvuje voda, onda do nje može doći disocijacijom liganada, ili njihovom supstitucijom vodom, koji kasnije protolizuju.