Diboran

Nervozni postar2's picture

 

Ukratko objasniti hemijsku vezu u B2H6

milicaradenkovic's picture

Imas na internetu dosta o toj vezi samo ukucaj diboran i tamo ti sve pise.

alexa996's picture

Potraži više o trocentričnoj-dvoelektronskoj vezi, a možeš i preko Luisovog modela korišćenjem rezonantnih struktura.