Standardna entalpija

Milos Mirkovic's picture

Imam dva zadatka  koja ako resim na isti nacin jedan ima netacno resenje. 

1.Pri sagorevanju 6,538g cinka u čistom kiseoniku oslobađa se 34,82 kilodžula toplote. Izračunajte standardnu reakcionu toplotu tog procesa. (Resenje je -348.27 kJ/mol)
2.Koliko se toplote oslobodi pri sagorevanju 1g vodonika u tecnu vodu? (Resenje je -142.9 kJ/mol)

Poenta je da ako resavam proporcijom, resenje kod prvog zadatka je -696.54 kJ/mol (netacno), a drugog -142.9 kJ/mol (tacno).

Ako resavam formulom Q=n*deltaH, resenje kod prvog je -348.27 (tacno), a kod drugog -285.8 (netacno)

Konfuzija nastaje zbog molova. Ali kako ja da znam koji nacin resavanja zadatka je tacan kada cu sigurno pogresiti? Gde GRESIM? Izvinite i hvala!

table90's picture

Kod termohemijski jednacina koriste se cesto razlomci kao koeficijenti, upravo da bi lakse bilo. Cilj je da koeficijent kod nastalog jedinjenja bude 1( jer je jedinica kJ/mol).

Zn + 1/2 O2 -> ZnO

H2 + 1/2 O2 -> H20

Sad resis preko proporcije, kao svaki zadatak.

Milos Mirkovic's picture

Shvatio sam sada. Hvala puno :)