Organska Hemija -Tolensov reagens

biologistt's picture

Predstaviti hemijsku jednacinu izmedju Tolensovog reagensa i 3,4 dimetilheksanala?

Lana2508's picture

CH3CH2CHCH3CHCH3CH2COH+(Ag(NH3)2)OH-------> CH3–CH2–CHCH3–CHCH3–CH2–CO–ONH4+Ag+NH3+H2O

                                                                                          

biologistt's picture

Hvala!

Lana2508's picture

Nema na cemu :-)