pH i pOH. Kiseline i baze. Stepen disocijacije.

Ivan997's picture

Ljudi ako neko moze nek pomogne

  1.  Kolika  je koncentracija ratvora amonijaka ako je pOH vrednot ratvora 4, Kb je jednako 1.8 x 10 na -5

2.Izracunati pH vrednost rastvora koji u 250ml rastvora sadrzi 1,5 x 10 na 20-ti hidroksidnih jona.

3.Vodeni rastvor HCL ima pH vrednost 3. Koliko se hidroksidnih jona nalazi u 250ml ovog rastvora.

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.