Neorganska hemije karboksilne kiseline

Strahinja19's picture

Jedna organska kiselina obezbojava bromnu vodu ima molekulsku masu 72. Koja je strukturna formula te kiseline.

Mica553's picture

To je propenska ili akrilna kiselina

CH2=CH-COOH