Neorganska hemija

Dino98's picture

U vodenom rastvoru djeluje bazni:

a) natrij acetat

b) NaCl

c) etanol

d) amonijum sulfat

e) sve navedeno

 

milicaradenkovic's picture

Resenje je pod a natrijum acetat.