Reakcije neutralizacije

Isidora88's picture

Koji od navedenih hidroksida pri reakciji sa 0.3mola HNO3 daje 0.15mola neutralne soli?

1) Al(OH)3

2)NaOH

3)Zn(OH)2

4)Fe(OH)3

5)KOH

kowalsky's picture

Napiši reakcije svih ovih baza sa HNO3 i rešenje će ti biti ona u kojoj je odnos koeficijenata ispred HNO3 i dobijene soli 2:1