Hem. ravnoteža

asterix's picture

Molim za pomoć oko hemijske ravnoteže;

U zatvorenome reakcijskom sustavu nalaze se molekule etana, etena i vodika

u stanju hemijske ravnoteže.

                                            C2H6(g) à C2H4(g) + H2(g)

Na početku reakcije u sustavu je samo 16 mola C2H6. U stanju  ravnoteže

u reakcijskoj je smesi 6 mola C2H4. Kolike su množine C2H6 i H2 u ravnotežnome

 sustavu? 

alexa996's picture

Ako pratimo broj ugljenika, onda je početna količina C2H6 u ravnoteži jednaka sa zbirom ravnotežnih količina C2H6 i C2H4. Znači u ravnoteži ima 6 mol C2H4, 16-6=10 mol C2H6. Vodonika ima isto kao i C2H4 (zbog stehiometrije), dakle 6 mol H2.