Uglovi veza

Martina's picture

Kod kojeg od sledećih jedinjenja su uglovi veza 120°:
1) cikloheksan
2) ciklopentan
3) fozgen
4) ugljen-dioksid 

Tačan odgovor je pod 3) fozgen. Nije mi jasno zašto ne može cikloheksan? I kod njega su uglovi valjda 120º?

alexa996's picture

Kod cikloheksana bi uglovi bili 120 stepeni da je planaran (u obliku jednakostraničnog šestougla). Međutim, šest atoma ugljenika ne mora da se nalazi u jednoj ravni, već su u prostoru, i zauzimaju stabilniju konformaciju stolice, sa uglovima veza od oko 109 stepeni.