Opsta hemija

buduca_studentkinja's picture

U kom nizu se nalaze samo elementi koji mogu graditi kisele okside?
 

a) N, P, Cu, Hg, S

b) Cl, P, C, N, B

c) Ca, Sr, Cu, Hg, P

d) Cr, N, P, B, Mn

e) S, Mn, Si, Mg, Li

potupuno sam sigurna da nisu tacni odgovori pod a) c) i e) ali, nisam sigurna kad je u pitanju odgovo pod b) i d) ... 

table90's picture

Tacno je pod b) zato sto u tom drugom primeru d) imas elemente koji su amfoliti, tj.mogu graditi i bazne okside, a  trazi se samo oni koji grade kisele okside.