Neorganska hemija

buduca_studentkinja's picture

Zaokruzi  slovo ispred jedinjenjenja koje sa natrijum-hidroksidom daje jedinjenje koje u vodenom rastvoru hidrolizuje.

a)Cl207

b) HCl

c) CO

d) SO3

e) N2O5
 

milicaradenkovic's picture

a) Cl2O7+2NaOH---------------->2NaClO4+H2O

b) HCl+NaOH-------------------->NaCl+H2O

c) CO+NaOH--------------------> HCOONa

d)SO3+NaOH-------------------->NaHSO4

e) N2O5+NaOH------------------->NaNO3+H2O ja mislim da je resenje pod c.