pomoc

Marija Simic's picture

Male kolicine vodonika mogu se u laboratoriji dobiti rastvaranjem Cinka u HCL kiselini tako sto izdvojeni gas potiskuje vodu iz menzure zaronjene u vodeno kupatilo.Izracunati masu cinka koju treba upotrebiti za dobijanje 120cm vodonika na 30°C u 1,023atm.   Resenje: m= 0,313g.

table90's picture

Prvo izracunas n(H2), koristeci formulu:

pV=nRT

102300Pa* 120 *10-6 m3= n* 8,314J/molK*(30+273)K

n(H2)=4,87*10-3 mol

Odnos molova je isti:

Zn+ 2HCl--->ZnCl2 + H2

n(Zn)= n(H2) -------> m(Zn)=0,31 g