Ph vrijednosti

buduca_studentkinja's picture

U kom od navedenih rastvora ce pri podjednakim koncentracijama biti najvisa vrijednost pH?

a)CaCl2

b)NH4Cl

c)AlCl3

d)NaCH

e)FeCl3

Iskljucila bih pod a b c , ali ostaje mi dilema za d i e.. Mozda opet grijesim, hvala na pomoci.

table90's picture

Pod d) NaCN jer je od svih to so koja hidrolizuje bazno