molekulska i jonska jednačina

ilovechemistry's picture

Predstaviti molekulskom i jonskom jednačinom reakciju između kiseline i baze koja se dešava pri stvaranju soli NaHSO4!

Unaprijed hvala!

Dino98's picture

Molekulska: NaOH + H2SO4 - - - > NaHSO4 + H2O

jonska: Na+ + OH- + 2H+ + SO42-  ---> Na+ + HSO4- + H+ + OH-