Molalnost

Danijelaaa's picture

Izracunati molanu koncentraciju(mol/kg) rastvora srebro nitrata ako  je maseni udeo srebro nitrata 0,04%

table90's picture

0.04 g ima u 100g rastvora, razlika je masa vode. I uvrstis u formulu.