Masena koncentracija

haris100's picture

Ako je pH vodenog rastvora kalcijum hidroksida 12, onda je masena koncentracija?

Dino98's picture

pH (Ca(OH)2) = 12, što znači da je pOH = 2 (jer je pH+pOH = 14)

-----------------------------------------

gama?

pOH = 2 onda je c(OH-) = 10na-2

Ca(OH)2------> Ca2+ + 2OH-

Dakle 2*c(Ca(OH)2) = c(OH-)

c(Ca(OH)2) = 0,02 mol/L

c=gama/M ---> gama = c*M

gama = 0,02 * 74,1

gama (Ca(OH)2) = 1,482 g/ L
Ako griješim, neka me netko ispravi
Poz

Teodora Prtenjak's picture

Prilično sam sigurna da je c(Ca(OH)2)= 0,5*10^(-2) 

Pa je gama = 0,005*74,1=0,3705 g/L

haris100's picture

Pise da je rjesenje 0,36, upravu si Teodora.