anorganska hemija

Dino98's picture

Imam jedno pitanje u vezi rastvora u kojem se nalazi više supstanci... 

Znam da ako se u rastvoru nalazi KCl i NaNO3 oni ne reaguju već se u rastvoru nalaze samo joni! 

Isti slučaj je i sa NaNO3 i H2SO4 

Postoji li neko pravilo na osnovu kojeg bih mogao zaključiti da supstance (ukoliko se nađu u istom rastvoru) neće međusobno reagovati? 

pozdrav

Teodora Prtenjak's picture

Ne reaguju soli jakih baza i jakih kiselina