Hemijska kinetika

Teodora Prtenjak's picture

U kom smeru će se pomerati ravnoteža reakcije CaCO3 = CaO + CO2, čija je standardna promena entalpije deltaH = 179 kJ/mol, ako dođe do: a) smanjenja ukupnog pritiska u sistemu (na konst. temperaturi); b) sniženja temperature (na konst. pritisku)?

Mislim da će se u drugom slučaju pomeriti ulevo jer je endotermna reakcija, a za pritisak nisam sigurna.

Marija 96's picture

Ukoliko dođe do smanjenja pritiska dolazi do povecanja zapremine, pa ce se reakcija pomjeriti udesno, odnosno ka stvaranju veceg broja molekula.

U drugim slucaju ide u pravcu egzotermne reakcije odnosno ulijevo. U pravu si.