Analiticka hemija

Sofija333's picture

Koliko cmrastvora NaOH koncentracije 0,1 mol/dmje potrebno dodati u 25,00 cmrastvora jake diprotonske kiseline iste koncentracije da bi se dobio rastvor cija je vrednost pH 3,00?

Marija 96's picture

Da li imas rjesenje?

Sofija333's picture

resenje V=40 cm3

milicaradenkovic's picture

2NaOH+H2A------------------>2H2O+Na2A

H2A---------------->2H+ + A2-

pH=3 pa je (H+)1= 10(na -pH)=0.001 mol/l

n(H2A)=c*V=0.1*0.025=0.0025 mol

n(H+)=2*n(H2A)=0.0025*2=0.005 mol

n(H+)viska=n(H+)2-n(H+)1=0.005-0.001=0.004 mol

n(H2A)=n(H+)viska/2=0.004/2=0.002 mol

n(NaOH)=2*n(H2A)=2*0.002=0.004 mol

V(NaOH)=n(NaOH)/c=0.004/0.1=0.04 l=40 ml

 

 

Sofija333's picture

hvala :)