Višak u reakciji

haris100's picture

Ako razmotrite sljedeću uravnoteženu jednačinu 2N2H4 + N2O4----> 3N2 + 4H2O i prema istoj racunate, koliko grama i kojeg reaktanta ima u visku ako reaguje 16g N2H4 sa 23g N2O4:

a) 1g N2O4

b) 1g N2H4

c) 1,5g N2H4

d) Nema ponudjenog tacnog odgovora

milicaradenkovic's picture

2N2H4+N2O4--------------->3N2+4H2O

n(N2H4)=m/Mr=16/32=0.5 mol

n(N2O4)=m/Mr=23/92=0.25 mol nijedan reaktant nije u visku i resenje je pod d.