Analiticka hemija

Sofija333's picture

Izracunati pOH vrednost rastvora dobijenog razblazivanjem 2,50 cmrastvora amonijum-hidroksida, masenog udela 0,33 i gustine 1g/cmdo 250 cm3. Koliko destilovane vode treba dodati da se pOH poveca za 0,1?

milicaradenkovic's picture

A ovde rezultat?

Sofija333's picture

Resenje pOH=2,89 deltaV(H2O)=144,00 cm3

milicaradenkovic's picture

NH4OH------------>NH4+ + OH-

(OH-)=(koren(Kb*c))=(koren(1.8*10(-5)*0.0839))=0.0012289 mol/l

c=n/V=mr*w/Mr*V

mr=V*ro=0.89*2.5=2.225 g

c=2.225*0.33/35*0.25=0.0839 mol/l

pOH= -log(OH-)=2.91

pOH1=2.91+0.1=3.01 pa je (OH-)1=10(na - pOH1)=0.000977 mol/l

c1=(OH-)21/Kb=(0.000977)2/1.8*10(-5)=0.053 mol/l NH4OH

mr1=mr=2.225 g

V1=mr1*w/c1*Mr=2.225*0.33/35*0.053=0.394 l=394 ml pa je

dV(vode)=V1-V=394-250=144 ml

Sofija333's picture

Hvala :))