Fizička hemija 1

Sunce's picture

PCl5 disosuje na 200°C i 101,3 kPa prema sledećoj jednačini:

PCl5(g) -> PCl3(g) + Cl2(g)

Masa 1dm3 para PCl5 pri navedenim uslovima je 4.26g. Izračunati: 

a) sastav gasne smješe u zapreminskim procentima

b) srednju molekulsku masu gasne smješe.?

Hvala. ☺

Winkler's picture

Sa ovim podatcima se ne moze izracunati niti jedna od trazenih velicina. Treba nam konstanta ravnoteze za navedenu reakciju.

Zadatak nije potpun.

Da li je ovo ravnotezna masa PCl5 ??? Da li se zna zapremina suda u kome se sistem nalazi?

Sunce's picture

Ovo je sve od podaka sto sam dobila. Navedena je zapremina 1dm3 u kome se nalazi masa para PCl5 od 4.26g. 

Nisam ga uspjela rijesiti.. 

Winkler's picture

Problem je sto je ovo ravnotezan proces i kao takav se mora posmatrati, Ravnotezni sistemi se karakterisu konstantom ravnoteze za odredjenu temperaturu.

Da li je u zadatku pisana direktna (strelica u jednom smeru) ili povratna jednacina (strelice u dva smera)?