Azot

Hemicarka5's picture

Izracunajte masu azota koji se nalazi u 5dm3 vazduha.Uzmite da azot cini 75.5% mase vazduha i da je masa 1dm3 vazduha 1.29g.

milicaradenkovic's picture

w(N2)=m(N2)/m(vazduha)

1 m3-----------------1.29 g

5 m3--------------------x g

x=5*1.29/1=6.45 g vazguha

0.755=m(N2)/6.45

m(N2)=0.755*6.45=4.87 g se nalazi u 5 m3 vazduha