Stehiometrija

Dino98's picture

2. Žarenjem vapnenca nastaju živo vapno i ugljikov dioksid prema jednadžbi reakcije : CaCO3 --> CaO + CO2.

Izračunaj postotak iskorištenja te reakcije ako se iz 30,7 g vapnenca dobije 11,7 g ugljikovog dioksida.

Laura's picture

Izracunaj koliko se grama CO2 dobije iz 30,7 g CaCO3 na osnovu reakcije.  To je masa u 100%, a podatak koji imas od 11,7g ide u x%. I tako dobijes rezultat.

Dino98's picture

Hvala :)