Rastvori

Iva_Torlak's picture

Odrediti količinsku koncentraciju, procentni sadržaj i molski udio H2SO4 u rastvoru ako je b= 62,72 mol/kg (gustina= 1,8 g/cm3).

milicaradenkovic's picture

c=n/V=ms/Mr*V=mr*w/Mr*V=ro*w/Mr

b=n/m(rastvaraca)

b=ms/Mr*(mr-ms)

b*Mr*(mr-ms)=ms

b*Mr*mr-b*Mr*ms=ms

ms(1+b*Mr)=b*Mr*mr

w=ms/mr=b*Mr/(1+b*Mr)

w=62.72*98*10(-3)/(1+62.72*98*10(-3))

w=6.146/7.146=0.86=86 % H2SO4

c=1.8*1000*0.86/98=15.79 mol/l

Iva_Torlak's picture

Hvala Milice.