pomoc

Marija Simic's picture

Formula jednog lako isparljivog ugljovodonika odredjuje se eksperimentalno tako sto se molarna masa ugljovodonika odredjuje sledecim postupkom.Uzorak ugljovodonika uliven je u erlenmajer zapremine 0,204dm³,otvor na erlenmajer uronjen u vodeno kupatilo na 101°C.Atmosferski pritisak iznosi 767 mmHg i masa pare u erlenmajeru iznosi 0,484g. Izracunati formulu ugljovodonika ako je poznato da ugljovodonik sadrzi 5 atoma ugljenika po molekulu.      Resenje C5H12.

milicaradenkovic's picture

Evo resenja zadatka

n(CnH2n+2)=p*V/R*T=102011*0.204*10(-3)/8.314*374.15=0.0067 mol

Mr=m(CnH2n+2)/n(CnH2n+2)=0.484/0.0067=72 g/mol

Mr=n*Ar(C)+(2*n+2)*Ar(H)

72=12*n+2*n+2

14*n=70

n=70/14=5 i to je pentan a formula je C5H12.

Jelena357's picture

Nisam baš vešta u rešavanju zadataka, retko kad uspem da rešim zadati, ali ipak budem presrećna kad rešim...ali ovaj baš ne znam, nemam ni ideju kako da počnem....Ako neko bude izdvojio malo vremena da pomogne, bila bih mu prezahvalna 

Rastvor kalijum-permanganata standardizovan je oksalnom kiselinom. Pri tome je za 23,80 cm³ rastvora kalijum-permanganata utrošeno 0,276 g H2C2O4•2H2O. Kolika je koncentracija rastvora KMnO4?

milicaradenkovic's picture

To je klasicna oksidoredukcija. Sama napisi jednacinu i nadji molove H2C2O4*2H2O. Na osnovu jednacine nadji molove KMnO4 i imas zapreminu i nacices koncentraciju.

Jelena357's picture

Hvala ti puno Milice, mnogo mi znači što si me uputila.