pomoc rastvori

Marija Simic's picture

Izracunati snizenje napona vodene pare kada se na 50°C pripremi vodeni rastvor glicerola(C3H803) rastvaranjem 10,0 cmglicerola u 500,0 cmvode.Na ovoj temperaturi gustina vode iznosi 0,988g/cma glicerola je 1,26 g/cm3.

Resenje 66,2 Pa