1.grupa PSE

NikolaM's picture

Od 300g sirovog KNO3 napravljen je rastvor zasicen na 100 stepen.Hladjenjem ovog rastvora do 20 stepeni iskristalise se 255g cistog KNO3.Izracunati% necistoca.Rastvorljivost KNO3 na 100 sepeni je 246g u 100g H2O,a na 20stepeni je 31,7 u 100g vode.Resenje je 2,6% necistoca

milicaradenkovic's picture

m(KNO3)=w*300

m(KNO3):m(H2O)=246:100

m(H2O)=100*300*w/246=121.95*w

m1(KNO3):m(H2O)=31.7:100

m1(KNO3)=31.7*121.95*w/100=38.66*w

m*(KNO3)=m(KNO3)-m1(KNO3)

m*(KNO3)=300*w-38.66*w=261.34*w

255=261.34*w

w=255/261.34=0.976=97.6% KNO3

w(necistoca)=100-w(KNO3)=100-97.6=2.4%