Rastvaranje I2 u HCl

Gospođica Pufer's picture

Zašto se I2  rastvara u HCl? Potrebno mi je objašnjenje, radila sam eksperiment, rastvara se.

Winkler's picture

Zato sto je HCl vodeni rastvor hlorovodonika. Rastvorljivost I2 u rastvoru HCl nema veze za hlorovodonikom nego sa rastvaracem tj. vodom.