Polarnost molekula

asterix's picture

Da li je tačno reći da je molekula metana simetrična i da je zbog toga nepolarna? 

Stefan22's picture

Da, to je izuzetak.On ima nepolarnu kovalentnu vezu zato sto ima elektronegativnost 0.