Imam kontrolni sutra moze pomoc!!!

Stefan22's picture

Da li neko moze da mi objasni vodonicnu vezu.Hitno je!!

Dino98's picture

Za razumijevanje vodikove veze potrebno je poznavati pojam elektronegativnosti.

Elektronegativnost je afinitet ka elektronu, odnosno sposobnost nekog atoma elementa da sebi privuče elektrone onda kada je vezan u neko hemijsko jedinjenje.

Najelektronegativniji element u Periodnom sistemu jeste fluor (F).

Općenito, unutar jedne periode s lijeva na desno elektronegativnost raste, a unutar jedne grupe elektronegativnost raste odozdo prema gore.

Vodikova veza je veza elektrostatske prirode. To je veza kojom se međusobno vezuju molekule, a ne atomi u molekulu..

Molekule koje imaju atom vodika vezane na neki jako elektronegativni atom, međusobno se vezuju ovim (vodikovim) vezama.

Primjer takve molekule jeste voda (H2O), u ovoj molekuli imamo dva atoma vodika koja su vezana za atom kisika. Kisik je jako elektronegativan pa on povlači sebi zajedničke elektrone (one koji grade vezu). Tako se na atomima vodika javlja višak pozitivnog naboja, odnosno javlja se parcijalno pozitivno naelektrisanje, a na atomu kisika javlja se parcijalno negativno naelektrisanje

Dakle, veza unutar molekule vode je polarna kovalentna, a ne vodikova.

Vodikovim vezom se molekule vode međusobno vezuju.

Vezuju se tako  što se pozitivni dijelovi jedne molekule (u ovom slučaju vodikovi atomi), vezuju za negativne dijelove druge molekule (na primjeru molekule vode, to je atom kisika) i tako se vezuju n puta, pa nastaju takozvani vodikovi mostovi..

Zahvaljujući tim vezama, voda se nalazi u tekućem stanju pri određenim temp., vodikova veza važna je jer se nalazi u DNK gdje služi za vezivanje komplementarnih baza..