Elektronska konfiguracija

Danijelaaa's picture

Koliko elektrona u atomu litijuma moze imati vrednost kvantnog broja m(l)=0?

Iva_Torlak's picture

Vrijednost magnetnog kvantnog broja m=0 u atomu Li može imati svih 6 elektrona u omotaču atoma Li, s tim da 2 elektrona koji se nalaze u p orbitali pored vrijednosti 0 mogu imati i vrijednosti -1 i +1. 

Iva_Torlak's picture

Pardon, nesvjesno sam odredila za C atom. Kada je rijec o atomu Li sva tri elektrona iz omotaca imaju vrijednost magnetnog kvantnog broja 0.