STEHIOMETRIJA HITNO

finnickodair's picture

Cink i magnezijum reaguju sa razblazenom sumpornom kiselinom pri cemu nastaju odgovarajuce soli cinka i magnezijuma i vodonik.Reakcijom 5,00 grama smese cinka i magnezijuma sa razblazenom sumpornom kiselinom dobijeno je 0,284g vodonika.Izracunati sastav smese u masenim procentima.(Resenje:50%,50%)

milicaradenkovic's picture

Zn+H2SO4--------------->ZnSO4+H2

Mg+H2SO4----------->MgSO4+H2

m(H2)u.=0.284 g

m(H2)u.=m(H2)1+m(H2)2

n(H2)1=n(Zn)

n(H2)2=n(Mg)

0.284=m(Mg)*2/24+m(Zn)*2/65

0.284*65*24=2*65*m(Mg)+2*24*m(Zn)

m(Zn)+m(Mg)=5 g

m(Zn)=5-m(Mg)

443.04=2*65*m(Mg)+2*24*(5-m(Mg))

82*m(Mg)=203.04

m(Mg)=203.04/82=2.476 g

w(Mg)=m(Mg)/m(smese)=2.476/5=0.5=50%

w(Zn)=100-w(Mg)=100-50=50 %