Stehiometrija

milenab's picture
Kolika je čistoća krečnjaka ako 225g istog u reakciji sa rastvorom HCL (w=20%, gustina=1,098g/cm3) oslobodi 2 mola CO2? Koju zapreminu rastvora HCL je potrebno uzeti za ovu reakciju?
Rešenje: v(HCL)=664 cm3
              w(CaCO3)= 88,89%
Marija 96's picture

m(CaCO3)=225g

w=0,2 i ro=1,098g/cm3

n(CO2)=2mol

2HCl+CaCO3--->CaCl2+CO2+H2O

n(CO2):n(HCl)=1:2

n(HCl)=2*n(CO2)=4mol

m(HCl)=146g

pa je mr=m/w

mr=730g

pa je V=mr/ro=730g/1,098g/cm3=664,84cm3

n(CaCO3):n(HCl)=1:2

n(CaCO3)=n(HCl)/2=2mol

m(CaCO3)=2mol*100g/mol=200g

to nam je cisti CaCO3, a 225 g imamo CaCO3 i neke primjese, pa racunamo udio cistog CaCO3

w=200g/225g=0,88 *100%=88%